събота, 16 октомври 2021 г.

По-големи данъчни облекчения за деца през 2021 г.

По-големи данъчни облекчения за деца през 2021 г.От 20 лева на 450 лева


До 2020 г. включително данъчните облекчения за деца са в размер на:

 • 20 лв. за едно дете;
 • общо 40 лв. за две деца;
 • общо 60 лева за три и повече деца.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се приеха нови доста по-високи размери на данъчните облекчения за деца.

Суми на данъчните облекчения за деца считано от 2021 г.

При ползване на данъчното облекчение за деца сумата, която се приспада от годишните данъчни основи на родителя, е при:

 1. едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 4500 лв. Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 450 лв.;
 2. две ненавършили пълнолетие деца –в размер на 9000 лв.  Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 900 лв.;
 3. три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 13 500 лв. Т.е. данъчното облекчение (сумата, която държавата ще върне на родителя) е 1350 лв.

Условия, на които трябва да отговаря детето, за да се ползва данъчното облекчение 

Данъчното облекчение се ползва, когато едновременно са налице следните условия по отношение на детето, за което ще се ползва облекчението:

– към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

– детето не е навършило пълнолетие;

– към 31 декември на данъчната година детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

Данъчното облекчение се ползва включително за:

– годината, в която детето е родено;

– годината, в която детето е навършило пълнолетие.

Условия, на които трябва да отговаря лицето, възползващо се от данъчно облекчение за деца

Данъчното облекчение се ползва от лице, което към 31 декември на данъчната година е:

 1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:
 • детето не е настанено извън семейството, и
 • не е учредено попечителство или настойничество, или
 1. настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство, или
 2. член на семействата на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или
 3. приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице цитираните по-горе условия за ползване на данъчното облекчение.

ВАЖНО: Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. Когато, в нарушение на това условие, пълният размер на данъчното облекчение за съответната година е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Данъчните облекчения се ползват, при условие че данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Това обстоятелство се преценява към датата на подаване на годишната данъчна декларация.

Ред за ползване на данъчното облекчение

Данъчното облекчение за деца може да се ползва, както следва:

 1. От лицата, които имат доходи от трудови правоотношения – чрез работодателя по основно трудово правоотношение при определянето на годишния данък за този вид доходи. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца и приложенията към нея се представят пред работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г.
 2. С подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на НАП. Срокът за подаване е от 1 януари до 30 април 2022 г. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца се прилага към годишната данъчна декларация.

Данъчно облекчение за деца с увреждания

За дете с увреждане, в допълнение към данъчното облекчение за деца, родителят може да ползва и данъчно облекчение за деца с увреждания. За 2021 г. то също е в увеличен размер. Прочетете повече за сумите и условията за  данъчното облекчение за деца с увреждания тук: Увеличават размера на данъчните облекчения за деца с увреждания през 2021 г.


неделя, 16 май 2021 г.

Сглобяеми къщи с метална конструкция

 Сглобяеми къщи с метална конструкция

Описание

„Сглобяеми къщи Кисьов, намалени цени, метална конструкция, доставка и сглобяване“

Решение за твоите жилищни и други нужди на намалени цени. Продавам сглобяеми къщи на ниски цени. Строителството отнема от 5 до 20 дни, в зависимост от проекта. Нашите къщи са енергийно ефективни, готови за сухо строителство. Можеш да избереш от каталог или собствен проект, който да съгласуваме заедно.

 

Конструкцията на сглобяемата къща е метална, разработена от стенни панели и метални покривни ферми, изготвени предварително по конструктивен проект в цех на строителя.

Стенните панели се състоят от носеща метална рамка,  изработена от   тънкостенни  студеноогънати профили. Между профилите се поставя изолация и панелите се затварят от двете си страни с плоскости от фиброцимент. Връзките между отделните метални елементи се осигуряват чрез заваръчни шевове.

Размерите на стенните панели се определят от технологични изисквания (удобство за монтаж, тегло на панела, възможности за транспорт до мястото на монтажа).

Покривните ферми са изработени изцяло от тънкостенни  студено огънати профили.

Решението на конструкцията се извършва с програмен продукт, работещ по метода на крайните елементи (МКЕ).

Защо сглобяеми къщи?

 • Метална конструкция

 • Бързо проектиране и доставка до твой обект

 • Възможна направа по личен проект

 • Спестяваш време, пари и нерви

 • Готови екипи за работа

 • Подарък обзавеждане за баня

 

Сглобяеми къщи Кисьов предлага проектиране на фиксирани цени!

 • Цялостен екип за проектиране

 • Екип за акт 16

 • Фиксирани цени на проекти за община от нашия екип от професионалисти с пълна проектантска правоспособност и  членства в КАБ и КИИП

 

Какво включват цените на сглобяемите къщи:

 

Етап 1

Доставка:

 1.  Метална конструкция

 2.  Панели от фиброцимент и стиропор 10 см ( също може да бъде   14 см )

 3.  Метална покривна конструкция ( ферми )

 4.  Топлоизолация в подпокривното пространство ( стъклена вата 8 см )

 5.  Покривно покритие - метален покрив

 6.  Външна блиндирана врата

 7.  Вътрешни интериорни врати

 8.  PVC дограма със стъклопакет ( 5 камери )

 9.  Ел. инсталация

 10. Ел. табло за къщата

 11. Боя ( вътрешна и външна )

 12. Ключове, контакти, осветителни тела

 13. Обзавеждане за баня ( тоалетна чиния, капак за тоалетна чиния, мивка, смесители )

 14. Доставка на къщата на твой обект

 15. Сглобяване на къщата на твой обект до степен „груб строеж“ (без плочки в банята, боядисване, замазка и подови настилки)

Етап 2

Сглобяване:

 

 • Сглобяване на конструкцията, както и покрива от екип ни

 • Полагане на изолация в подпокривното пространство

 • Монтаж на интериорни врати, прозорци, както и входна блиндирана врата

 • Изолация на стените

 • Таван до степен гипскартон

 • Стени до степен панел или гипскартон (за гипскартон се доплаща)

 • Електрификация на сградата, с монтирани ключове, контакти, осветителни тела

 • Монтирано ел. табло в сградата

 

 

Допълнителни безплатни услуги:

 

- Среща с архитект

- Съдействие за документи

- Лично ангажиране

 

 

НОСЕЩА СИСТЕМА

Основната носеща рамка на сглобяемата къща е съставена от поцинкован профил, изработен на ролкова формираща машина; носещи „Н“ профили изготвени от поцинкована ламарина с ролкова формираща машина (използвана за производство на подпорни конструкции).

Хоризонталните носещи конструкции на покрива, които се изготвят с ролкова формираща машина, се използват за свързване на подпорните конструкции и подсилване на структурата.

МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ

Методиката за разпределяне на материала на сглобяема къща се подготвя чрез метода на изчисляване Sap 2000, а конструкцията се проектира в програмата Autocad и се възпроизвежда като снимки. Цялата конвейерна система се състои от специални модели на поцинковани профили H, C, U, направени на ролковата формироваща машина.

 

ВЪНШНИ СТЕНИ

(Височина: 2500, 2800 или 3000мм; Плътност: 140/100/60мм) Притискащ панел

ВЪНШНА ПОВЪРХНОСТ – 8 мм плътно циментирано ПДЧ ( фиброцимент )

ВЪТРЕШНА ПОВЪРХНОСТ – 8 мм плътно циментирано ПДЧ ( фиброцимент )

КОМБИНИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ – Извеждат се от машината ролково формироващата машина за поцинковане като цял материал ИЗОЛАЦИЯ 120/80/40 мм плътност 16 кг/м³ Стирофом

 

ВЪТРЕШНИ СТЕНИ

(Височина: 3000/2800/25000мм; Плътност: 140/100/60мм) Притискащ панел

ВЪНШНА ПОВЪРХНОСТ – 8 мм плътно циментирано ПДЧ ( фиброцимент )

ВЪТРЕШНА ПОВЪРХНОСТ – 8 мм плътно циментирано ПДЧ ( фиброцимент )

КОМБИНИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ – Извеждат се от машината ролково формироващата машина за поцинковане като цял материал ИЗОЛАЦИЯ 120/80/40 мм плътност 16 кг/м³ Стирофом

КОМБИНАЦИЯ ОТ СТЕНИ

Специалните елементи за свързване и „Н“ профилите са комбинирани със специална захващаща система от нагъна ръбове, които не ръждясват от запотяване.

 

ТАВАН

Покритие:

Нормално пространство от гипсова плоскост с дебелина 10 мм

Мокро пространство от гипсова плоскост с дебелина 12 мм

Комбинирани елементи – Електростатични боядисани закрепящи елементи от поцинкована ламарина

Изолация – Плътна стъклена вата с плътност 80 мм

ПОКРИВНО ПОКРИТИЕ

Подпорна конструкция – Подпорната система с качество S320 GD+Z, AZ Erdemir с номер: 1322 е произведена от специално проектирани профили ( метален покрив )

 

Надлъжни покривни греди – Направени са от поцинкована ламарина чрез ролково формироващамашина.(1.2 мм)

Покривна тераса 150 мм ПВЦ, квадратен тип оттичане на дъждовна вода.

 

ВРАТИ

Интериорни врати за сглобеяма къща с размер 80 * 198 см, с метална рамка, американски тип врата, с лява или дясна страна на дръжката.

Външни врати: Стоманена врата с размер 90 * 198 см, стоманена врата с размер 90 * 250см.

 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ на сглобяема къща

Кабел кабели – 3 * 2.5 съгласно стандарти Nym TSE.

Контакти и бутони (съгласно TSE)

Осветление – 2 * 40 флуоресцетно осветление.

Баня и тоалетна – Осветява се с помощта на кръгли осветителни глобуси.

Над вратата – На външната врата има глобус.


събота, 15 май 2021 г.

Модулни Кухненски Комплекти

 Модулни Кухненски Комплекти


Кухнята е сърцето на семейството. Място, където се събират всички домакинства, обменят новините от деня, обсъждат неотложни въпроси. Малките райони изискват от нас нестандартни решения, които биха помогнали за разширяване на използваемото пространство. За пълна селекция на най-добрия дизайн на ъглова кухня, снимка с успешни решения, днес ще ви покажем, трябва да проучите всички нюанси на работа с такива мебели. Подготвих за вас редица препоръки, които ще ви помогнат да направите най-съзнателния и внимателен подход към избора на кухненски комплект.
неделя, 5 януари 2020 г.

Правилният избор на Хладилник

Правилният избор на Хладилник

Хладилникът е един от най-важните домакински уреди и с избора му трябва да се подхожда с голямо внимание. Когато планирате покупка на хладилник, първата и най-важна характеристика е размерът. Обърнете специално внимание на този проблем, в случай, че имате малка кухня. Запознати с всички функции и възможности на хладилниците, можете да решите кои от тях ще отговарят на Вашите изисквания.
Обем на хладилника
Хладилник с общ обем 200 литра е достатъчен за 2-ма души. Размери по-големи от 300 литра могат да се използват от 3 и повече човека. Размерът и функциите на хладилниците до голяма степен се определят от броя на отделенията им, поради което те са важен елемент при избора на хладилник.
Видове хладилници в зависимост от отделенията и камерите:

  Брой на отделенията:
Броят на отделенията с различна функция, се определят от дизайна на хладилника. Съвременните хладилници могат да бъдат оборудвани с фризер, мини бар, зони за свежи плодове и зеленчуци и други. Общият брой на отделенията може да достигне до 5.

Хладилници с една врата
Тези хладилници са с вградена камера. Могат да бъдат ниски и тесни, с малка камера, която обикновено се намира в горната част. Размерите на хладилниците могат да имат следните разновидности: височина 85-160 см, ширина 55 см, дълбочината обикновено стандартна - 60 см. Предимството им е ниската цена, която се дължи на опростения дизайн и функции. Хладилници с горна камера
При тези хладилници достъпът до камерата се извършва с отделна врата. Камерата е разположена в горната част на хладилника. Използва се за съхранение на продукти, които не изискват замразяване. Температурният диапазон е около 2 до 10 °C. Те са по-неудобни от хладилниците с вътрешна камера, тъй като при размразяване трябва да се отварят двете врати, но са с по-голям обем от хладилниците с вградена камера.


Хладилници с фризер
Това са най-популярните хладилници. При тях фризерът е разположен в долната част на хладилника. Съотношението на хладилната част към фризерното отделение е 3:1. Те предлагат по-голяма група от функции в сравнение с горепосочените видове, поради което са най-предпочитани. 


Три-камерни хладилници
В допълнение към фризера или камерата, някои хладилници разполагат с трета зона, наречена "Fresh zone”. В нея температурата е от 0 до 2 градуса. Тя е идеална за съхранение на бързо развалящи се храни, които не трябва да се замразяват. При такива условия, продуктите запазват свежестта и аромата си по-дълго.


Хладилници с четири или повече отделения
Те може да имат две отделни зони на свежест, като едната е с повишена влажност, използвана само за плодове и зеленчуци и камера за вино. Колкото повече камери има хладилникът, толкова повече възможности предлага за съхраняване на различни видове продукти, при оптимални условия за всеки отделен случай. Но не забравяйте, че големият брой отделения оказват влияние върху цената и размера на хладилниците.


Хладилници Side-by-Side
Те разполагат с две врати, които се отварят в противоположни посоки. Височината им може да бъде около 180 см, дълбочина - 60-80 см и ширина - 100 см.  Те са оборудвани с голям брой камери. Тяхното местоположение може да бъде различно, например фризерът може да се намира в страни и да заема половината от ширината на вратата или долу по цялата ширина на вратата. Тези хладилници са с голям капацитет и функции. Предназначени са предимно за ресторанти и големи домакинства.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | belt buckles